Handläggare inom hållbar industri och hållbart nyttjande av naturresurser

Stockholm, Sverige Heltid

Har du ett brett intresse för teknik, innovation och industri? Vill du arbeta med satsningar för en klimatneutral och cirkulär produktion och för att stärka hållbar industriell utveckling i Sverige? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du bidrar till en hållbar framtid genom satsningar på ny teknik och innovation inom industrisektorn. Vi öppnar upp för hållbara varor, tjänster och lösningar genom stöd till innovationsprojekt och samverkan mellan industri och forskning.

Här får du möjlighet att arbeta inom ett brett fält med många externa och interna kontakter och med goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har ett öppet och innovativt arbetsklimat där idéer och diskussioner uppmuntras.

Rollbeskrivning
Som handläggare inom avdelningen Industriell utveckling stödjer du forskning och utveckling, kunskapsutbyte och samverkan som leder till ökad resurseffektivitet, social hållbarhet och klimatneutralitet i hela den industriella värdekedjan.

Du kommer främst att arbeta med frågor om användning av naturresurser som mark, metaller, mineral, skog och vatten, men ditt arbetsfält kan även inbegripa andra områden och delar av organisationen. Du kan också komma att arbeta med internationella program och internationella samarbeten.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga bidragsprojekt, föra dialog med externa projektledare och att följa upp resultaten av de projekt vi finansierar. En del i arbetet kommer att vara att administrera våra program och att tillsammans med andra handläggare och områdesledning utveckla Vinnovas satsningar. Du kommer att vara med och ta fram policy- och faktaunderlag inom det industriella området.

Vi lägger stort fokus på svensk industris potential att leda omställningen till en mer hållbar industri både inom och utanför landets gränser.

Kvalifikationer
Utbildning:
- Relevant akademisk utbildning, exempelvis civilingenjörsutbildning eller annan relevant inriktning inom hållbart nyttjande av naturresurser kopplat till det industriella området.
Erfarenhet:
- Några års arbetslivserfarenhet med anknytning till hållbart nyttjande av naturresurser inom det industriella området.
- Minst ett par års arbetslivserfarenhet där samverkan med andra aktörer varit en central del av dina arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av att självständigt leda mål- och resultatinriktade projekt.
Kunskaper:
- God kunskap och förståelse om industriella utmaningar, aktörer och trender.
- God kunskap gällande samverkan mellan företag, universitet/högskolor och forskningsinstitut.
- Kunskap om hållbart nyttjande av naturresurser så som mineral, skog, mark och hav.
Språkkunskaper:
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande:
- Relevant forskarutbildning eller erfarenhet inom forskning och innovation.
- Erfarenhet av samarbeten i eller med andra myndigheter eller forskningsfinansiärer.
- Erfarenhet av internationell samverkan inom forskning och innovation.
- Erfarenhet av arbete med de globala hållbarhetsmålen.
- Kunskap om det svenska innovationssystemet.
- Ett etablerat nätverk inom industrisektorn.

Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation.

Vi söker dig som har ett brett intresse för teknik och innovationers betydelse för en hållbar industriell utveckling. Du förväntas hålla dig uppdaterad på bredden inom området och följa teknik- och policyutveckling. Som person är du nyfiken, initiativrik och lösningsorienterad.

För att trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och intresserad av att knyta kontakter och bygga nätverk. Samverkan är en central del av rollen så det är viktigt att du har förståelse för samverkan mellan företag, universitet och forskningsinstitut. Du är van att bemöta skiftande förväntningar från olika parter. Eftersom du representerar Vinnova i olika sammanhang bör du vara van vid och bekväm med att presentera inför en grupp.

Därtill har du ett genuint engagemang i ditt arbete, som visar sig i din förmåga att ta ansvar, göra snabba återkopplingar och självständigt driva ditt arbete framåt. Du har förmåga att skapa en god struktur som möjliggör flexibilitet och hantering av flera parallellt pågående uppgifter.

Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm är vår huvudarbetsplats.

Vi har moderna, aktivitetsbaserade lokaler och minst hälften av arbetet förläggs till vårt kontor.

Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här

Kontakt
Enhetschef Peter Åslund nås på telefon 08-473 3049 eller e-post peter.aslund@vinnova.se

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för ST är Joanna Franzén 08-473 3054. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152 och Charlotte Furusten 08-473 3036.

Ansökan
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast den 2023-02-20 Vänligen bifoga examensbevis, betyg eller intyg som styrker din akademiska utbildning.

#LI-Hybrid