Drift- och underhållschef med projektkompetens

Östersund, Sverige Heltid

Om tjänsten
Som avdelningschef har du ansvar för drift, underhåll samt vissa investeringar vid VRF:s anläggningar. Dessa är framför allt dammanläggningar kopplade till vattenkraft, men även ett stort antal andra underhållsobjekt som broar, erosionsskydd, pumpstationer mm ingår.
Du leder en personalstyrka på ett 10-tal personer och har affärsansvar för ett stort antal entreprenörer.
Avdelningen driver årligen ett stort antal mindre anläggnings- och underhållsprojekt. Beroende på din bakgrund och intresse kan tjänsten anpassas till att innefatta projektledning/styrning även för större anläggningsprojekt vid våra dammanläggningar.
Det geografiska arbetsområdet spänner från Umeälvens källflöden till Dalälvens utlopp i havet. En lämplig stationering är vid vårt nyrenoverade och trivsamma huvudkontor i Östersund, men alternativ kan diskuteras. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är underställd vd, ingår i företagets ledningsgrupp samt kräver säkerhetsprövning.

Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning med ingenjörsinriktning eller på annat sätt förvärvat relevanta kunskaper.
• Ledaregenskaper som engagemang, ödmjukhet och struktur.
• Driv för att arbeta med ständiga förbättringar.
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift.

Meriterande är
• Ledarerfarenhet med goda vitsord.
• Goda fackkunskaper inom ansvarsområdet t.ex. bygg- och markarbeten, mekanik eller el/automation.
• Erfarenhet av att leda anläggnings- eller underhållsprojekt.

Vill du veta mer?
Frågor om tjänsten besvaras av vd Jonas Bengtsson, 063–150817 jonas.bengtsson@vattenreglering.se.

Mer information om verksamheten som bedrivs inom Vattenregleringsföretagen hittar du på vår hemsida: https://www.vattenreglering.se

Din personliga ansökan med CV vill vi ha snarast, dock senast den 20 februari 2023.