Universitetslektor i fysik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Ämnena experimentell fysik och tillämpad fysik finns på Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för materialvetenskap. De omfattar tillsammans både fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar, och experimentellt baserad tvärvetenskaplig forskning inom materialvetenskap. Institutionen är ämnesmässigt bred med många framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. Institutionen har dessutom stort ansvar för grundläggande och avancerade fysik- och matematikkurser för bland annat universitetets blivande civilingenjörer och ingenjörer. Avdelningen för materialvetenskap har fem forskningsämnen och ca 70 anställda, varav ett 20-tal doktorander och ett 10-tal postdoktorer.
Specifikt för tjänsten
Den gröna omställningen kommer att påverka allt vi i dag tar för givet. Framtidens lösningar kräver goda kunskaper i naturvetenskap men också ny teknik vars implementering kräver god förståelse för de tekniska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar omställningen. Luleå tekniska universitetet har därför nyligen inrättat ett civilingenjörsprogram i klimatfysik, teknik och samhälle och satsar på att förstärka kompetensen inom området. Tjänsten innebär en unik möjlighet att utveckla det nya civilingenjörsprogrammet som kommer spela en central roll i regionens och världens gröna omställning.
Vi söker en teknisk fysiker, eller liknande, med kunskap och intresse inom områdena teknik och fysik för klimatet. Som medarbetare kommer du att vara med och utveckla kurser för vårt nya utbildningsprogram, exempelvis med tekniska tillämpningar för klimatet. Med befattningen vill vi också ytterligare befästa vår undervisningskompetens vad gäller grundläggande och avancerade fysikkurser vid Luleå tekniska universitet samt forskningskompetensen i fysik inom ett av fysikämnena experimentell fysik eller tillämpad fysik.
Ämnesbeskrivning
Som universitetslektor har du en hemvist vid ett av våra forskningsämnen. Ämnena omfattar antingen teoretisk fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar eller experimentellt baserad forskning, i huvudsak inom materialvetenskap, där ett exempel är utveckling av avancerade nanomaterial för energirelaterade tillämpningar.
Tillämpad fysik
Ämnet omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.
Experimentell fysik
Ämnet omfattar experimentell fysik med inriktning mot materialvetenskap inom mikro- och nanoområdet som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.
Vilket av de två ämnena du placeras vid avgörs av din kompetensprofil.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för klimatfrågan eftersom du kommer vara med och utveckla det nya civilingenjörsprogrammet i klimatfysik, teknik och samhälle, både övergripande och via programdriven kursutveckling. Du kommer utveckla, planera, administrera, leda och genomföra undervisning särskilt i kurser som handlar om fysik och teknik för klimatet. Det ingår också undervisning inom universitetets befintliga baskurser i fysik samt, beroende på din specialitet, avancerade fysikkurser inom civilingenjörsprogrammen klimatfysik, teknik och samhälle, teknisk fysik och elektroteknik, rymdteknik och/eller inom ämneslärarutbildningen. Förtrogenhet med, och dokumenterat arbete med, sådan undervisning är därför meriterande.
Som universitetslektorer är du engagerad i både universitetets utbildning och forskning. Det ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Du förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i eller visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. Vidare kommer du delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med relevans för ett av våra fysikämnen, experimentell fysik eller tillämpad fysik.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap som t.ex. programansvarig, studierektor eller liknande.
- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Sökandes grad av internationellt erkännande.
- Förmåga att erhålla forsknings- och utvecklingsmedel.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vi ser helst att du är verksam inom ett område som berikar den nya utbildningen och befintlig forskning, vilket även kan innebära att du har expertis inom ett område av fysiken som kompletterar den befintliga vid Luleå tekniska universitetet. Många av våra studenter är blivande civilingenjörer och ingenjörer, därför får du gärna ha liknande erfarenheter och/eller vana att undervisa blivande ingenjörer. Det är nödvändigt att du kan undervisa och bedriva kursutveckling på god svenska. Det är en fördel att kunna uppvisa engagemang i klimatfrågan. Vid rekryteringen kan också vikt läggas vid den prognos som man kan göra för framtida pedagogisk och vetenskaplig verksamhet och vid kvalitet snarare än kvantitet.
Information
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Andreas Larsson, 0920-49 1848, andreas.1.larsson@ltu.se eller professor Nils Almqvist, 0920-49 2291, nils.almqvist@ltu.se
Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista ansökningsdag: 15 januari 2023
Referensnummer: 4302-2022

Luleå, Sverige Heltid