VA- Renhållningschef

Om arbetsplatsen

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans och vi siktar på att bli 35 000 invånare år 2035. Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor och lever i vår kommun.
Vill du vara med och bidra till utvecklingen på en arbetsplats där du får mycket ansvar och där du kan växa och utmanas? Tror du att hållbar hantering av jordens resurser är en framgångsfaktor och vill du bidra till utvecklingen mitt i Småland?
VA-och Renhållningsavdelningen ingår som en av nio avdelningar i tekniska förvaltningen. Avdelningen ansvarar för Ljungby kommuns dricksvattenförsörjning, avloppsrening, hantering av hushållsavfall, återvinningscentral och deponi. Förvaltningen ansvarar dessutom för exploatering, fastigheter, projektering, trafiksäkerhet, gator och parker, räddningstjänst och kost. Tekniska förvaltningen styrs av en teknisk nämnd. Som VA- & renhållningschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. Direkt underställd personal är biträdande VA- och renhållningschef, tre driftledare, laboratorieingenjör och projektledare. Du kommer att ingå i tekniska förvaltningens ledningsgrupp och din närmaste chef är teknisk chef.
Arbetsmiljön på avdelningen är god, vi trivs ihop och vi känner till varandras ansvarsområden, det visar inte minst de goda resultaten i vår medarbetarundersökning. I ledningsgruppen har vi stor nytta av mångfalden av kompetenser och närheten till varandras verksamheter, vi kan snabbt hantera oförutsedda händelser tack vare detta. Avdelningens sammansättning, med VA och renhållning, innebär att det finns samordningsvinster när det gäller gemensamma frågor till våra abonnenter men även i frågor som säkerhet, beredskap och personalresurser.
Avdelningen består av 40 medarbetare, uppdelade på 4 arbetsställen och omsätter ca 150 miljoner kronor varje år. Avdelningen står inför omfattande utvecklingsarbete inom både VA och renhållning. Renhållningsverksamheten omfattas från och med 2024 av ny lagstiftning som i hög grad kommer att påverka renhållningsabonnenterna. VA-verksamheten arbetar intensivt med utbyggnad av nya verksamhetsområden, långsiktig dricksvattenförsörjning och förvaltning av ledningsnätet. Utöver detta pågår arbete med hur VA anläggningarna ska klara framtida klimatförändringar som tex dagvattenhantering. Framtagande av olika planer för framtida VA- utveckling, beredskap, säkerhet och informationssäkerhet. Kraven är högt ställda på denna verksamhet eftersom fungerande vatten- och avloppshantering är en grundförutsättning för nästan alla samhällets funktioner.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.


Arbetsuppgifter

Som VA- och renhållningschef ansvarar du för den kommunala VA-verksamheten i Ljungby kommun samt kommunens avfallshantering. Din roll som chef för verksamheten är strategisk, du medverkar i forum där bland annat exploateringsmöjligheter utarbetas, du samverkar tätt med övriga VA-chefer i länet, du utarbetar beslutsunderlag, du tar aktiv del av omvärldsskeenden och guidar dina medarbetare att vilja och kunna ta ansvar för sina arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen krävs att du är bra på att upparbeta och bibehålla ett gott samarbetsklimat med förtroendevalda och kollegor från olika verksamheter. Du ansvarar för att avdelningen drivs och utvecklas i enlighet med lagstiftning, kommunfullmäktiges mål och avdelningens uppdrag.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning, exempelvis ingenjör/civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vatten eller motsvarande. Annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan också komma i fråga för denna tjänst. Erfarenhet från VA- och renhållningsverksamhet såväl som flerårig erfarenhet som chef samt erfarenhet av att arbeta tätt intill lokala beslutsfattare är värdefulla. Vi förutsätter att du även har vana av ekonomiskt ansvar, budgetarbete, uppföljningar och prognoser. Arbetet ställer stora krav på kommunikationsförmåga, såväl muntlig som skriftlig samt att kunna analysera och presentera material på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt. Din kunskap om kommunens uppdrag är gedigen och vi tror att du värdesätter den roll offentlig sektor spelar i samhället.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs och registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan anställning. Körkort krävs liksom mycket goda IT-kunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av renhållning och VA-frågor inom kommunal verksamhet.
Förståelse/erfarenhet för verksamhetssystem som GIS, EDP och VA-banken.
Erfarenhet av utvecklingsarbete med digitala lösningar.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2023-01-22 23:59

Referensnummer: A1186526

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontaktpersoner

Sonja EdénTeknisk chef 0372-78 93 01 sonja.eden@ljungby.se
Lisa Åberg Administrativ chef 0372-78 93 10 lisa.aberg@ljungby.se

Facklig företrädare

Mikael Grimheden GIS-samordnare 0372-78 93 13 mikael.grimheden@ljungby.se

Övrigt


Betyg och intyg behöver inte bifogas ansökan utan tas med vid en eventuell intervju.
Anställningsintervjuer planeras måndagen den 30 januari.
Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har generöst med semester och möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.
Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.

Ljungby, Sverige Heltid