Doktorand inom Energisystem till projektet ” Verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle”

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/li... söker nu en doktorand inom Energisystem till projektet ” Verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle”

Läs mer om projektet på: https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem/versam.

Dina arbetsuppgifter
Utveckling av kunskap om hur regional samverkan kan bidra att bygga den mångfacetterade kapacitet som krävs för att uppnå ett fossilfritt världsfärdsamhälle är själva kärnan i projektet. Projektet ämnar studera initiativ inom Fossilfritt Sverige med en aktionsinriktad och tvärvetenskaplig ansats som sammanför tre forskningsfält: sociotekniska omställningar, hållbar regional utveckling, och energisystemstudier med modellering. Empiriskt fokuserar projektet på transport, industri, samt bostäder och service i tre regioner. Projektet genomförs som tre doktorandprojekt vid Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Linköpings universitet.

Du kommer som doktorand ingå i ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar på att bygga ny kunskap kring hur vi når ett fossilfritt världsfärdsamhälle. Projektet är en del i den nationella forskarskolan Energisystem som finansieras av energimyndigheten. Läs mer: https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem.

Som doktorand inom energisystem kommer du att arbeta med att studera modeller för utsläpp- och potentialbedömningar och hur dessa används vid regional samverkan. Detta steg överlappar empiriskt med de två andra berörda delprojekten där de andra två doktoranderna deltar. Arbetet planeras bestå av matematiska beräkningar och modellering av utsläpp och energiflöden på regional nivå, där data i form av utsläpp och energiflöden till modelleringen inhämtas i de tre regionerna och där resultat sedan valideras genom kontakter med inkluderade företag, myndigheter och organisationer. Möjliga utvecklingsvägar tas därefter fram med aktörer i de studerade fallen.

Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt som leds av högskolan i Halmstad tillsammans med Lunds universitet och Linköpings universitet.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan det även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är viktigt för oss. Vid avdelningen finns drygt 20 medarbetare, varav 8 doktorander, som bedriver forskning samt grundutbildning inom energisystem.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom exempelvis energisystem, maskinteknik, samhällsbyggnad eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom energisystem, maskinteknik eller samhällsbyggnad eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har ett genuint intresse för energifrågor generellt, och ser energifrågan som en viktig del i den pågående omställningen till minskat fossilberoende. Kunskaper inom energisystemområdet, med inriktning mot regional utveckling, eller kompetens som anknyter till detta område är meriterande. Även kunskaper inom modellering och potentialberäkningar är meriterande.

Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand inom Tekniska fakultet. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde
2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Lön
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 januari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Patrik Thollander

Professor

+46 13-28 57 45

patrik.thollander@liu.se

Patrik Rohdin

Biträdande professor

+46 13-28 56 98

patrik.rohdin@liu.se

Malin Thunström

HR-partner

+46 13 282583

malin.thunstrom@liu.se

Linköping, Sverige Heltid