Doktorand inom Energisystem till projektet ”Klimateffektivt och cirkulärt måleri”

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/li... söker nu en doktorand inom Energisystem till projektet ”Klimateffektivt och cirkulärt måleri”.

Läs mer om projektet på: https://liu.se/forskning/klimateffektivt-och-cirkulart-maleri

Dina arbetsuppgifter
En energi- och resurseffektiv industri med låga utsläpp är en nyckelkomponent för att industrin ska förbli långsiktigt konkurrenskraftig. I samband med produktion av arbetsmaskiner är måleriet en viktig delprocess då den står för en betydande del av den totala klimatbelastningen och energi- och resursanvändningen. I måleriprocessen för arbetsmaskiner, med karosser av stål, finns nu en kombination av möjligheter för ett teknikskifte som drastiskt kan minska energianvändningen, sluta flöden av vatten och kemikalier och förbättra miljöprestandan. Detta teknikskifte innebär dock omfattande investeringar, men nödvändigt beslutstöd och kompetens saknas. Av den anledningen krävs forskning för att kunna utveckla, experimentellt testa, modellera och utvärdera de ingående processerna och systemen. Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett resurseffektivt och cirkulärt måleri 2030.

Du kommer som doktorand ingå i ett projekt som fokuserar på utmaningar och möjligheter i denna omställning i ett samarbetsprojekt mellan Volvo CE, Chemetall, Teknos, Vilokan och Linköpings universitet.

Som doktorand kommer du att arbeta med att utveckla och utforma en dekarboniseringsplan för ett fordonsmåleri. Detta innebär att du kommer arbeta med utveckling, mätning och modellering bland annat inom områdena, (1) ugnsteknik, (2) förbehandlingsteknik och (3) inom stödprocesser, som ventilation, uppvärmning och kyla.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan det även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är viktigt för oss. Vid avdelningen finns drygt 20 medarbetare, varav 8 doktorander, som bedriver forskning samt grundutbildning inom energisystem.

Dina kvalifikationer
Den sökande ska ha en examen på avancerad nivå, genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Denna examen ska ha en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet energisystem (t.ex. Energi Miljö Management (EMM), Maskinteknik, Energiteknik eller annan relevant utbildningsprofil).

Kunskaper i modellering, byggnadssimulering, CFD eller mätteknik är meriterande. Du har också ett genuint intresse för energifrågor generellt, och ser industrin som en viktig del i den pågående omställningen.

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är meriterande då du som doktorand kommer att behöva använda både svenska och engelska i samband med datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.

Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand inom Tekniska fakultet. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde
2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Lön
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 januari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Patrik Rohdin
Biträdande professor
+46 13-28 56 98
patrik.rohdin@liu.se

Malin Thunström
HR-partner
+46 13 282583
malin.thunstrom@liu.se

Linköping, Sverige Heltid