Postdoktor inom intelligenta framtida elnät

Stockholm, Sverige Heltid

Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

KTH är projektledare av det nordiska projektet REDISET vars mål är att studera framtida energisystem och utveckla metoder för att garantera systemfunktion vid olika typer av risker. I projektuppdraget ingår att ta fram optimala strategier som inkluderar konsekvensanalyser både vad det gäller tillförlitlighet och cybersäkerhet, att utveckla strategier för hur vi kan öka motståndskraften mot störningar och olika hot samt säkra elförsörjningen.

KTH söker nu en postdoktor till projektet. Positionen kommer vara en del av en forskningsgrupp placerad på institutionen för Elektroteknik, vid skolan för Elektroteknik och datavetenskap. Utöver att arbeta som forskare i projektet ingår att stötta projektansvariga med projektledning.

I projektet ingår att:

 • Beskriva hur framtidens (integrerade) energisystem i Sverige kommer att se ut (tillsammans med nationella och internationella experter)
 • Identifiera och analysera hot och svagheter i framtidens svenska energisystem (tillsammans med nationella och internationella experter)
 • Utföra känslighetanalyser av identifierade risker
 • Identifiera möjliga åtgärder för att reducera risker

REDISET finansieras av Nordic Energy Research och Energimyndigheten och drivs i samarbete med Statnett, Svenska kraftnät och Fingrid. Genom projektet får du möjlighet att etablera ett nordiskt forskningsnätverk.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Till projektet söker vi en dig som kan analysera nordiska kraftsystem, använda avancerad styrning/AI/statistik och utföra konsekvensanalyser.

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du därför klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom ett av följande områden: energiteknik, elektroteknik, datalogi, cybersäkerhet, alternativt en teknisk doktorsexamen i ett annat ämne med intresse för kraftsystem och cybersäkerhet. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
 • Vetenskaplig skicklighet: som person är du starkt motiverad att bedriva forskning och att få fram praktiskt användbara resultat.
 • Du är van att arbeta självständigt men har även en god förmåga att samarbeta med andra forskare och industripartner.

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Kunskap om det nordiska kraftsystemet
 • Behärskar ett nordiskt språk
 • God samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • God pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.