Säkerhetspolitisk myndighet söker teknisk expert

Vi söker dig som vill arbeta med frågor i teknikens framkant för Sveriges bästa. ISP är en säkerhetspolitisk myndighet som just nu är i en spännande och expansiv fas. Hos oss får du möjlighet att bevaka och värna svenska teknikintressen ur ett försvars- och säkerhetspolitisk perspektiv samt vara med när myndigheten utvecklas utifrån nya uppdrag.

Vi söker en teknisk expert till Enheten för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Arbetsbeskrivning

Som teknisk expert arbetar du med tekniska bedömningar och ger tekniskt stöd i tillståndsfrågor som rör produkter med dubbla användningsområden och internationella sanktioner. Du arbetar även självständigt fram underlag för beslut avseende exporttillstånd och föredrar dessa för generaldirektören. Du deltar, på uppdrag av Regeringskansliet, i bilateralt och internationellt samarbete på exportkontrollområdet, bland annat i Europeiska kommissionens expertgrupper. Du skapar och upprätthåller kontakter med såväl andra myndigheter och lärosäten som med svenska företag. Du är en av flera tekniska experter på myndigheten och förutsätts samarbeta och utbyta tankar och idéer med dina kollegor inom och utom enheten. Du deltar i myndighetens viktiga och löpande uppdrag med att identifiera framväxande strategiskt känsliga teknologier.

Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Gruppen

Gruppen för expertstöd är placerad inom PDA-enheten som även består av Tillståndsgruppen. Gruppen för expertstöd har i uppdrag att hantera tekniska frågor, nya ärendetyper kopplade till PDA-förordningen, sanktioner, kemvapenkonventionen, internationella exportkontrollregimer och EU-frågor. Gruppen bistår Tillståndsgruppen och övriga enheter på myndigheten med expertstöd inom dessa områden.

Kvalifikationer:

  • Examen från universitet eller högskola inom det tekniska området, företrädelsevis civilingenjör
  • Arbetslivserfarenhet från kvalificerad teknisk tjänst
  • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande:

  • Erfarenhet av arbete med t.ex. elektronik, sensorer, halvledare, särskilda material, informations- och telekommunikationssystem, flyg- och rymd, militära system eller kunskap inom andra relevanta teknikområden
  • Erfarenhet av att utföra tekniska analyser
  • Insyn i hur lärosäten och forskningsinstitut är organiserade och arbetar

Du förutsätts ha ett brett teknikintresse och ett allmänt intresse för försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska frågeställningar. Du har god analytisk förmåga och är bra på att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt. Du arbetar självständigt, är ansvarstagande och strukturerad. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

För att arbeta på ISP krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Om Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP är också svensk kontaktpunkt för informationsutbyte inom EU gällande utländska direktinvesteringar, hanterar riktade sanktioner och deltar i internationellt samarbete samt ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna områden. Med anledning av utökat uppdrag kommer myndigheten växa mycket under kommande år. Läs mer om oss på isp.se.

ISP strävar efter att bibehålla en jämn köns- och åldersfördelning och att få en ökad mångfald. Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som exempelvis flexibel arbetstid och möjlighet till friskvård. Utöver sedvanliga förmåner för statligt anställda, som längre semester och ersättning för vissa läkemedel, kan du som anställd vid ISP få friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år.

Ansökan

För ytterligare information om tjänsten kontakta tf. chef gruppen för expertstöd Linda Hinas, 08-406 31 36 eller chef tillståndsgruppen Stefan Villa, 08-406 31 32.

För fackliga frågor, kontakta Rickard Rens på 08-406 31 01 eller rickard.rens@isp.se.

Ansökan ska ha inkommit senast den 12 februari 2023 till rekrytering@isp.se med angivande av referensnummer 2023-9.2-0008.

Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.