Granskningsansvarig till säkerhetspolitisk myndighet

Vill du bidra till att skydda svenska säkerhetsintressen? Inspektionen för strategiska produkter har en viktig roll i detta då myndighetens verksamhet är ett av flera bidrag för att Sverige ska kunna uppnå sina säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska mål. Inför det kommande uppdraget gällande granskning av utländska direktinvesteringar söker vi nu en huvudman för området känslig information.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en granskningsansvarig för området känslig information till myndighetens enhet för utländska direktinvesteringar (UDI). Enheten för utländska direktinvesteringar arbetar med att granska utländska direktinvesteringar inom flera olika skyddsvärda områden. Känslig information utgör ett sådant skyddsvärt område och avser känsliga personuppgifter och lokaliseringsuppgifter, men kan även komma att avse uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet.

Som granskningsansvarig inom området känslig information ansvarar du för att samordna handläggning, analys och granskning av inkomna ärenden, det vill säga anmälningar om utländska direktinvesteringar i Sverige. Du är en viktig del i det operativa arbetet och ansvarar för helhetsbedömningen av varje ärende inom ditt område. Du arbetar självständigt fram beslutsunderlag samt är föredragande inför beslut. Arbetsuppgifterna utförs i nära dialog med enhetens analytiker och handläggare samt genom samverkan med andra myndigheter. Arbetet innebär även kontakter med företag, både nationellt och internationellt. Du kommer även att arbeta med enhetens verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde.

Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer:

  • Examen inom relevant område från högskola/universitet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
  • Intresse för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
  • Minst tre års dokumenterad erfarenhet av ärendehandläggnings- eller utredningsarbete
  • Goda kunskaper om hur verksamheter behandlar känslig information och hur åtkomsten till sådan information kan ingå i en långsiktig strategi för exempelvis informationspåverkan eller kartläggning av nyckelpersoner
  • Goda IT-kunskaper
  • Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet eller motsvarande från till exempel Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för psykologiskt försvar, länsstyrelse, annan statlig myndighet eller från privat sektor
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska och svenska

Meriterande:

  • Erfarenhet som utredare eller analytiker inom IT-säkerhet
  • Erfarenhet av att skriva och föredra beslutsunderlag
  • Kunskaper i flera språk

Som person är du initiativrik, noggrann, har god analytisk förmåga och är bra på att strukturera ditt arbete. Du har förmåga att se helheten, kan göra nödvändiga prioriteringar, har förmåga att leverera inom utsatta tidsramar och under tidspress. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att snabbt sätta dig in i omfattande information och komplexa sammanhang. Vidare har du ett intresse för arbete med verksamhetsutveckling.

För att arbeta på ISP krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheterna till distansarbete begränsade.

Om UDI-enheten

I Direktinvesteringsutredningens slutbetänkande Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) föreslås att ISP ska få uppdraget att granska utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Inom ramen för detta uppdrag kommer ISP granska uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige, vars verksamhet har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.

Vidare är ISP Sveriges nationella kontaktpunkt för informationsutbytet mellan EU:s medlemsstater och EU-kommissionen avseende utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452.

Om Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP är också svensk kontaktpunkt för informationsutbyte inom EU gällande utländska direktinvesteringar, hanterar riktade sanktioner och deltar i internationellt samarbete samt ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna områden. Läs mer om oss på isp.se.

Myndigheten strävar efter att bibehålla en jämn köns- och åldersfördelning och att få en ökad mångfald. ISP erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som exempelvis flexibel arbetstid och möjlighet till friskvård. Utöver sedvanliga förmåner för statligt anställda, som fler semesterdagar enligt avtal och ersättning för vissa läkemedel, kan du som anställd vid ISP få friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år.

Ansökan

För ytterligare information om tjänsten, kontakta enhetschef Lars-Göran Larsson, lars-goran.larsson@isp.se, 08-406 31 43 eller granskningsansvarig Julia Plambeck julia.plambeck@isp.se, 08-406 31 39.

För fackliga frågor, kontakta Rickard Rens (ST) på 08-406 31 01, rickard.rens@isp.se.

Ansökan ska ha inkommit senast 12 februari 2023 till rekrytering@isp.se med angivande av referensnummer 2023-9.2-0005.

Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.