Analytiker till säkerhetspolitisk myndighet

Vill du bidra till att skydda svenska säkerhetsintressen? Inspektionen för strategiska produkter har en viktig roll i detta då myndighetens verksamhet är ett av flera bidrag för att Sverige ska kunna uppnå sina säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska mål. Inför det kommande uppdraget gällande granskning av utländska direktinvesteringar söker vi nu dig med erfarenhet av IT-säkerhet.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en analytiker inom området känslig information som kommer att arbeta inom Enheten för utländska direktinvesteringar (UDI-enheten). Du ger analytiskt stöd i ärenden rörande granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Det analytiska stödet kommer bland annat att bestå i att utifrån inkomna underlag utreda företags IT-system med syftet att upptäcka potentiella sårbarheter i hanteringen av skyddsvärd information. Du deltar i arbetet med att utveckla ISP:s analys- och utredningsarbete både före införandet och under genomförandet av myndighetens uppdrag som Sveriges myndighet för granskning av utländska direktinvesteringar.

Som analytiker på UDI-enheten arbetar du självständigt och i nära samarbete med övriga medarbetare på enheten med att ta fram beslutsunderlag i ärenden rörande utländska direktinvesteringar, och säkerställer att dessa ärenden blir allsidigt belysta utifrån ditt ansvarsområde. Du gör analyser inom ramen för samverkan med enhetens granskningsansvariga och övriga analytiker. Arbetet omfattar även kontakter inom ditt område med andra myndigheter och företag, även internationellt.

Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer:

 • Examen inom relevant område från högskola/universitet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
 • Intresse för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
 • Minst tre års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat analysarbete relaterat till system- och informationssäkerhetsområdet
 • Breda kunskaper inom IT-säkerhet
 • Erfarenhet av att ta fram underlag med säkerhetskrav för informationssystem
 • Förmåga att hantera och analysera omfattande informationsmängder samt avgränsa och förmedla komplex information
 • Arbetslivserfarenhet avseende inhämtning, bearbetning, tolkning och analys av information
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska och svenska

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av informationssäkerhetsarbete via erkända metoder/ramverk/standarder (ex ISO 27000-serien, NIST/SP800-serien, BITS, PCI, Common Criteria, ITIL, COBIT)
 • Erfarenhet av arbete inom statlig eller offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • Kunskaper i flera språk

Som person är du initiativrik, noggrann och har en god samordnings- och samarbetsförmåga. Du har en hög arbetskapacitet och är van att driva arbete mot avslut, leverera under tidspress och inom utsatta tidsramar. Vidare har du ett intresse för arbete med verksamhetsutveckling.

För att arbeta på ISP krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Om UDI-enheten

I Direktinvesteringsutredningens slutbetänkande Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) föreslås att ISP ska få uppdraget att granska utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Inom ramen för detta uppdrag kommer ISP granska uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige, vars verksamhet har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.

Vidare är ISP Sveriges nationella kontaktpunkt för informationsutbytet mellan EU:s medlemsstater och EU-kommissionen avseende utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452.

Om Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP är också Sveriges kontaktpunkt inom EU gällande granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, hanterar riktade sanktioner och deltar i internationellt samarbete samt ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna områden. Läs mer om oss på isp.se.

Myndigheten strävar efter att bibehålla en jämn köns- och åldersfördelning och att få en ökad mångfald. ISP erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som t.ex. flexibel arbetstid och möjlighet till friskvård. Utöver sedvanliga förmåner för statligt anställda, som fler semesterdagar enligt avtal och ersättning för vissa läkemedel, kan du som anställd vid ISP få friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år.

Ansökan

För ytterligare information om tjänsten, kontakta enhetschef Lars-Göran Larsson, lars-goran.larsson@isp.se, 08-406 31 43 eller analytiker Katarina Rönnholm, katarina.ronnholm@isp.se , 08-406 31 12.

För fackliga frågor, kontakta Rickard Rens (ST) på 08-406 31 01, rickard.rens@isp.se.

Ansökan ska ha inkommit senast den 12 februari 2023 till rekrytering@isp.se med angivande av referensnummer 2023-9.2-0006.

Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.