Forskare eller analytiker med inriktning mot hot, krisberedskap och civilt försvar

Kista, Stockholm, Sverige Heltid

Har du ett starkt intresse för samhällets säkerhet och de hot som kan drabba Sverige i fred, kris och krig? Funderar du ibland på om det är nationen, staten, rättssamhället, medborgaren eller våra demokratiska fri- och rättigheter som totalförsvaret ska skydda? Då kanske du är den vi söker.

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

Som forskare eller analytiker med inriktning mot hot, krisberedskap och civilt försvar arbetar du med olika aspekter av samhällets säkerhet. Det handlar exempelvis om hybrida hot, ideologiskt motiverad extremism, cyberangrepp, informationspåverkan, underrättelsemetodik och rättsligt handlingsutrymme; om ledning och styrning av det civila försvaret; att värdera och bygga resiliens i vardagen; att optimera beredskapsåtgärder och utveckla planeringsmetoder för att möta hoten.

Du kan komma att arbeta med allt från grundforskning till att stödja policyutveckling på plats hos våra uppdragsgivare. Då FOI i stor utsträckning är en uppdragsfinansierad myndighet, kommer du ha en aktiv roll i att dialogisera och forma uppdragen med våra uppdragsgivare.

Vi tillämpar många och breda perspektiv på de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt och ta hänsyn till flera olika aspekter är avgörande för såväl god forskning som att våra uppdragsgivare får bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt i form av rapporter, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig problemformulering, implementering och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår att leda seminarier och workshops samt att presentera studieresultat inför publik. Du leder projekt och tar ansvar för arbetsledning och ekonomi inom ramen för detta.

I perioder kan du komma att bli utplacerad på hel- eller deltid hos våra uppdragsgivare. Arbetet sker då normalt i kontorsmiljö, men fältarbete kan förekomma, liksom krav på tjänstgöring under obekväma tider.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men utför också arbetsuppgifter självständigt. Du förväntas kunna bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom myndigheten. Efterhand kommer du bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Möjligheterna att arbeta inom, och att växla mellan olika verksamheter vid avdelningen och myndigheten är goda.

Har du den kompetensprofil vi behöver?

Krav för tjänsten är att:

  • du har akademisk examen på minst avancerad nivå - kan vara inom allt från samhällsvetenskap, teknik, rättsvetenskap och naturvetenskap till humaniora
  • din utbildning är relevant för och kan omsättas till förståelse för de hot som kan drabba Sverige i fred, kris och krig eller inom utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar
  • du är disputerad eller har minst tre års arbetslivserfarenhet av kvalificerat analysarbete inom hot som kan drabba Sverige i fred, kris och krig eller inom utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar
  • du har förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder i praktiken
  • du är van skribent och har förmåga att anpassa din skriftliga framställan till olika målgrupper
  • du kan uttrycka dig väl på såväl svenska som engelska.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av arbete vid Regeringskansliet, Polismyndigheten, Försvarsmakten eller andra aktörer med ansvar inom krisberedskap och totalförsvar, liksom erfarenhet av samverkan mellan dessa aktörer
  • erfarenhet av social nätverksanalys och/eller maskininlärning
  • dokumenterade språkkunskaper i ryska, ukrainska, kinesiska eller arabiska
  • vana att arbeta mång- eller tvärvetenskapligt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har mycket god analytisk förmåga och kan analysera och dra slutsatser av komplexa skeenden inom både längre och snävare tidsramar. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Du tar dig an uppdrag med integritet och ett välgrundat etiskt förhållningssätt. Dessutom har du lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis det civila och militära försvaret samt Sveriges krisberedskap, Försvarsmakten, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att arbeta vid avdelningen för försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 09 februari 2023.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Norén, chef vid enheten för samhällets säkerhet alternativt Jessica Appelgren, chef vid enheten för asymmetriska hot. Fackliga företrädare är Lisa Hörnsten (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås via 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning behöver den slutkandidat som är aktuell för tjänsten lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).