Inspektör cybersäkerhetscertifiering

Vill du arbeta med cybersäkerhet och vara en del av uppbyggnad, utveckling och tillsyn av cybersäkerhetscertifiering i Sverige? Är du driven och har erfarenhet av tillsyn och revision? Då kan du vara den vi söker som inspektör på Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) och agera på ett spännande nytt myndighetsområde med EU-anknytning.

Om oss

Regeringen har utsett FMV att vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s cybersäkerhetsakt. Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) är en myndighetsfunktion inom FMV som har det övergripande ansvaret för att övervaka och kontrollera att informations- och kommunikationstekniska (IKT) produkter, tjänster och processer som certifierats enligt EU:s cybersäkerhetsakt motsvarar dess bestämmelser.

I ICC:s uppgifter ingår bland annat att:

  • utöva tillsyn över kontrollorgan och leverantörer av certifierade produkter och tjänster
  • hantera känslig information om sårbarheter i certifierade produkter och tjänster
  • bedriva omvärldsbevakning av cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering
  • samverka med nationella och internationella aktörer på området

Certifieringsordningar etablerade enligt EU:s cybersäkerhetsakt beskriver regler för hur en teknisk granskning ska genomföras gentemot krav etablerade via bl.a. standarder och tekniska specifikationer. F n utvecklar EU-kommissionen, medlemsstaternas myndigheter, EU:s cybersäkerhetsmyndighet ENISA och experter från industrin tre certifieringsordningar: IT-produkter, Molntjänster och 5G-system. Syftet är att uppnå en hög nivå av cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende för certifierade produkter och tjänster inom unionen.

Vi söker nu dig som har gedigen erfarenhet att bedriva revision eller utöva tillsyn och som är intresserad av att på ett systematiskt sätt vara med och bygga myndighetens förmåga att verka för att IKT-produkter, -tjänster och -processer blir säkrare.

Arbetsuppgifter
Inspektören leder handläggningen av tillsynsärenden. Detta innefattar att baserat på definierade regelverk och rutiner planera och handlägga ärendets hela förlopp samt genomför tillsyn i enlighet med aktuella krav- och prövningsnormer. Dessutom ska Inspektören bidra till utveckling av kriterier, metoder och rutiner för prövning och tillsyn samt genomföra uppföljning och utvärdering av genomförda tillsynsaktiviteter. Slutligen kommer Inspektören att samverka både nationellt och internationellt med relevanta myndigheter, företag och experter inom cybersäkerhetsområdet.

Inspektören ansvarar bl a för att:

  • Leda handläggningen över tilldelade tillsynsärendens hela förlopp
  • Leda tillsynen i enlighet med aktuella krav och prövningsnormer
  • Relevanta underlag tas fram inför beslut i tillsynsärenden
  • Rekommendera beslut som behövs för att utöva och genomföra tillsynen samt slutligt resultat av tillsynen
  • Företräda ICC vid tillsynsärenden

ICC är under uppbyggnad varför tjänsten initialt även kommer att innebära arbete med diverse övriga uppgifter som täcker verksamhetens samtliga mål.

Vi söker dig som
Har relevant flerårig akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inhämtad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Har minst 5 års erfarenhet som revisionsledare.

Har minst 5 års erfarenhet av tillämpning av standarder som används som grund för revision, t ex 17011, 17065, 17025, 27001 m fl.

Har minst 3 års erfarenhet av arbete med endera införande eller kontroll av skyddsåtgärder för informations- eller cybersäkerhet i produkter, system eller organisationer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten, arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du är van att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Verksamheten är under etablering och utveckling vilket förutsätter att du arbetar bra tillsammans med andra och ser möjligheter i förändringar.

Vi erbjuder dig
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.

Tjänsten är placerad i Stockholm.

Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?
Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Elisabeth From, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel). #LI-Hybrid

Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef John Billow på telefon 08-782 4000.

Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du höra av dig till rekryteringskonsult på Adecco Carina Falck på carina.falck@adecco.se

Sista ansökningsdag är 2023-01-23.

Välkommen med din ansökan

FMV finns för landet, i många delar av landet. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Stockholm, Sverige Heltid